Mieszkania na Sprzedaż

  • Grad Zagreb
  • Podsljeme
  • Cena: 96,000€
  • Powierzchnia: 48,02 m2
  • Grad Zagreb
  • Trnje
  • Cena: 62,000€
  • Powierzchnia: 33,00 m2