Mieszkania do wynajêcia

  • Grad Zagreb
  • Podsljeme
  • Cena: 490€
  • Powierzchnia: 75,00 m2