Mieszkania do wynajêcia

  • Grad Zagreb
  • Trnje
  • Cena: 380€
  • Powierzchnia: 41,00 m2
  • Grad Zagreb
  • Trnje
  • Cena: 350€
  • Powierzchnia: 41,00 m2